TỪ 01/01/2021 NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC GIAO KẾT BẰNG HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ

03/12/2020

Bên cạnh hình thức giao kết bằng văn bản hay lời nói như hiện nay thì Bộ Luật Lao động 2019 còn ghi nhận thêm hình thức giao kết bằng phương tiện điện tử và có giá trị như giao kết bằng văn bản.

BẢO MINH LỰA CHỌN ESC LÀ ĐƠN VỊ CUNG CẤP CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM ĐIỆN TỬ

03/12/2020

Bảo Minh đã lựa chọn ESC trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ hợp đồng điện tử, giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử- giải pháp giúp vận hành doanh nghiệp một cách tối ưu nhất

AN PHÁT NÂNG TẦM QUẢN LÝ NHÂN SỰ VỚI GIẢI PHÁP HRM CỦA ESC

03/12/2020

Tháng 06/2020 vừa qua, ESC và Tập đoàn An Phát Holdings đã chính thức khởi động dự án triển khai Hệ thống "Quản trị tổng thể Nguồn nhân lực" tại trụ sở của An Phát ở Hải Dương.

KÝ KẾT THÀNH CÔNG THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA VBS VÀ ESC: SONG HÀNH CÙNG PHÁT TRIỂN

02/12/2020

Trước sự chứng kiến của đại diện các bên Thỏa thuận hợp tác giữa VBS và ESC đã được ký kết thành công. Với mong muốn đóng góp vào sự phát triển chung, thỏa thuận hợp tác này giúp ESC chứng minh năng lực của mình trong việc tích hợp các hệ thống phần mềm và giúp VBS hoàn thiện hơn hệ thống phần mềm quản lý của mình trong thời đại 4.0

NHỮNG LƯU Ý KHI CHUYỂN ĐỔI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ RA HÓA ĐƠN GIẤY

02/12/2020

Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy là một trong những công việc thường xuyên của các kế toán. Nhưng trường hợp nào được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy, có quy định và điều kiện gì đối với hóa đơn chuyển đổi hay không thì không phải kế toán nào cũng nắm rõ.