ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT

03/02/2021

Điều khoản riêng tư này mô tả về các chính sách và phương pháp thu nhập, sử dụng và trình bày thông tin của bạn khi sử dụng app EKYC. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc tết lộ thông tin của bạn cho bất cứ ai, ngoại trừ được mô tả trong chính sách bảo mật.

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

02/02/2021

Chào mừng bạn đến với EKYC! Cảm ơn bạn đã sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Công Nghệ và Giải Pháp Doanh Nghiệp ESC (ESC).

HRM

04/12/2020

HRM là viết tắt của cụm từ tiếng anh “Human Resource Management” được hiểu là Quản trị nguồn nhân lực.

QUẢN LÝ KHO

04/12/2020

Phần mềm quản lý kho giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc sử dụng các nguồn lực, phân bổ hàng hóa cho hiệu quả

QUẢN LÝ TÀI SẢN

04/12/2020

Quản lý tài sản là một quá trình có hệ thống để phát triển, vận hành, duy trì, nâng cấp và khấu hao tài sản một cách có hiệu quả

SỐ HOÁ

04/12/2020

Các phương tiện truyền thông nói rất nhiều về "số hóa” nhưng thực tế không phải ai cũng hiểu bản chất của số hoá. Vậy "số hóa" là gì? Doanh nghiệp khi kết hợp quản trị và phần mềm để thực hiện số hóa sẽ có những lợi ích gì?