HRM

04/12/2020

Tuyển dụng

 

Theo dõi tự động hồ sơ ứng viên, bóc tách dữ liệu & phân luồng thông tin rõ ràng.

Lưu được lịch sử phỏng vấn và toàn bộ CV không đạt để có kế hoạch chăm sóc phục vụ cho các chiến dịch khác.

Tự động cập nhật báo cáo để nhà quản lý đánh giá hiệu quả từng kênh tuyển dụng cũng như hiệu suất làm việc của từng chuyên viên tuyển dụng.

 

Hồ sơ nhân sự

 

 

Số hoá toàn bộ thông tin của nhân sự được lưu trữ ttrên phần mềm, giúp dễ dàng tra cứu, truy xuất thông tin.

Theo dõi tình hình chấm công của nhân viên, xem phiếu lương trực tuyến.

Kiểm soát được tình trạng của nhân sự trong doanh nghiệp, giúp nhà quản lý có cái nhìn tổng thể về biến động nhân sự để đưa ra phương án phù hợp.

 

Chấm công

 

 

Kết nối máy chấm công ở mọi chi nhánh, để đồng bộ dữ liệu ở tất cả các máy chấm công theo thời gian thực tế.

Dễ dàng theo dõi được tình hình chấm công của nhân viên, xem phiếu lương trực tuyến, tiết kiệm thời gian và chi phí in ấn.

 

Đánh giá năng lực ASK

 

Quản lý dễ dàng đánh giá năng lực nhân viên qua khung ASK: Thái độ (Attitude), Kỹ năng (Skills) và Kiến thức (Knowledges).

Quản lý nắm bắt được quá trình phát triển năng lực và theo dõi được sự tiến bộ của nhân sự qua các kỳ đánh giá.

Phát huy khả năng quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp qua các tiêu chí đánh giá ASK.

 

Tiền lương

 

Số hóa mọi đơn từ hành chính trong tháng, tự động cập nhật vào bảng công để sinh ra bảng lương theo cấu hình đã cài đặt.

Kết nối dữ liệu với toàn bộ hệ thống để lấy dữ liệu tính lương như KPI, Doanh số giúp rút ngắn quá trình tính toán thủ công và nhiều sai sót.

Thao tác chốt lương và phê duyệt online nhanh chóng. Có thể trả lương trực tiếp 24/7 trên phần mềm qua ngân hàng.

 

Quản lý KPI

 

Qua KPI, lãnh đạo đánh giá chính xác được hiệu quả làm việc của nhân viên để có phương pháp cải tiến chất lượng.

Kết quả làm việc của nhân viên ở các phân hệ trên phần mềm sẽ tự động link sang phần đnahs giá của nhân viên giúp theo dõi KPI dễ dàng hơn.

Sau khi có kết quả đánh giá KPI, phần mềm sẽ tự động link sang bảng lương để tính lương theo các tiêu chí cài đặt sẵn.

 

Quản lý công cụ và khấu hao

 

Quản lý thông tin - tình trạng - khấu hao - tồn kho tài sản, công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm tập trung trên phần mềm.

Dễ dàng tìm kiếm tài sản theo mã, nhóm tài sản để theo dõi được tình hình chi tiết về tài sản của doanh nghiệp.

Nắm bắt chi tiết lịch sử về tình hình của tài sản như cấp phát, bảo hành, sửa chữa...Tự động tính khấu hao theo giá trị tài sản.