ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

02/02/2021

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Chào mừng bạn đến với EKYC!

 

Cảm ơn bạn đã sử dụng các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Công Nghệ và Giải Pháp Doanh Nghiệp ESC (ESC).

Bằng cách tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng, các điều khoản này sẽ tự động áp dụng cho bạn - do đó bạn nên đảm bảo rằng bạn đã đọc chúng cẩn thận trước khi sử dụng ứng dụng. Chúng tôi cung cấp cho bạn ứng dụng này để sử dụng cho mục đích cá nhân của bạn mà không mất phí, nhưng bạn nên lưu ý rằng bạn không thể gửi nó cho bất kỳ ai khác và bạn không được phép sao chép hoặc sửa đổi ứng dụng, bất kỳ phần nào của ứng dụng hoặc nhãn hiệu của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào.Bạn không được phép trích xuất mã nguồn của ứng dụng và bạn cũng không nên cố gắng dịch ứng dụng sang các ngôn ngữ khác hoặc tạo các phiên bản phái sinh. Bản thân ứng dụng và tất cả các nhãn hiệu thương mại, bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến nó, vẫn thuộc về ESC

Bạn thừa nhận rằng các điều khoản này giữa Bạn và ESC, sẽ được xem như là hợp đồng điện tử và không có chữ ký của Bạn và ESC, nhưng một khi bạn đã chấp thuận dịch vụ thì hợp đồng điện tử vẫn có giá trị pháp lý như hợp đồng được ký kết giữa Bạn và ESC.

Tài khoản: Bạn có trách nhiệm giữ bí mật tên tài khoản và mật khẩu của mình. Bạn cũng chịu trách nhiệm cho bất kỳ tài khoản nào bạn có quyền truy cập, cho dù bạn có cho phép sử dụng hay không. Bạn sẽ thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do mật khẩu bị đánh cắp hoặc bị hack. Chúng tôi không có quyền truy cập vào mật khẩu hiện tại của bạn và vì lý do bảo mật, chúng tôi chỉ có thể đặt lại mật khẩu của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quyền riêng tư trong khi sử dụng Ứng dụng EKYC hoặc có câu hỏi về thực tiễn của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Email: Support@esct.vn