ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT

03/02/2021

ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT

Điều khoản riêng tư này mô tả về các chính sách và phương pháp thu nhập, sử dụng và trình bày thông tin của bạn khi sử dụng app EKYC. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc tết lộ thông tin của bạn cho bất cứ ai, ngoại trừ được mô tả trong chính sách bảo mật.

Ứng dụng có được thông tin gì và nó được sử dụng như thế nào?

 

Thông tin do người dùng cung cấp

Ứng dụng nhận được thông tin bạn cung cấp khi bạn tải xuống và đăng ký Ứng dụng. Đăng ký với chúng tôi là tùy chọn, tuy nhiên, xin lưu ý rằng bạn không thể sử dụng các tính năng được Ứng dụng cung cấp trừ khi bạn đăng ký với chúng tôi.

Khi bạn đăng ký với chúng tôi và sử dụng Ứng dụng, bạn thường cung cấp

(a) Họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, tuổi, số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp, mật khẩu và các thông tin đăng ký khác;

(b) thông tin liên quan đến giao dịch, chẳng hạn như khi bạn thực hiện giao dịch ký hợp đồng, chứng từ, tài liệu hoặc tải xuống hoặc sử dụng các ứng dụng từ chúng tôi;

(c) thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp;

(d) thông tin vân tay, nhận dạng khuôn mặt, ảnh CMND/CCCD để giao dịch trên ứng dụng và sử dụng ứng dụng;

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để liên hệ với bạn theo thời gian để cung cấp cho bạn thông tin quan trọng, thông báo bắt buộc và các chương trình khuyến mãi tiếp thị.

 

Thông tin được Thu thập Tự động

Ngoài ra, Ứng dụng có thể tự động thu thập thông tin nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn: ID thiết bị di động duy nhất, hệ điều hành di động của bạn.

Ứng dụng có thu thập thông tin vị trí thời gian thực chính xác của thiết bị không?

Khi bạn truy cập ứng dụng di động, chúng tôi có thể sử dụng công nghệ GPS (hoặc công nghệ tương tự khác) để xác định vị trí hiện tại của bạn. Chúng tôi sẽ không chia sẻ vị trí hiện tại của bạn với những người dùng hoặc đối tác khác.

Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng vị trí của bạn cho các mục đích nêu trên, bạn nên tắt dịch vụ vị trí cho ứng dụng di động trong cài đặt tài khoản hoặc trong cài đặt điện thoại di động và / hoặc trong ứng dụng di động.

Các bên thứ ba có thấy và/hoặc có quyền truy cập vào thông tin do Đơn đăng ký thu được không?

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba chỉ theo những cách được mô tả trong tuyên bố về quyền riêng tư này.

Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin do Người dùng Cung cấp và Tự động Thu thập:

- Theo yêu cầu của pháp luật, chẳng hạn như tuân thủ trát đòi hầu tòa hoặc quy trình pháp lý tương tự;

- Khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác, điều tra gian lận hoặc trả lời yêu cầu của chính phủ;

- Với các nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy của chúng tôi làm việc thay mặt chúng tôi, họ không sử dụng độc lập thông tin chúng tôi tiết lộ cho họ và đã đồng ý tuân thủ các quy tắc được nêu trong tuyên bố về quyền riêng tư này.

- Nếu EKYC App tham gia vào việc sáp nhập, mua hoặc bán toàn bộ hoặc một phần tài sản, bạn sẽ được thông báo qua email và / hoặc thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào về quyền sở hữu hoặc sử dụng thông tin này, cũng như bất kỳ lựa chọn nào bạn có thể có về thông tin này.

 

Quyền chọn không tham gia của tôi là gì?

Bạn có thể ngừng tất cả các thông tin thu thập thông tin của Ứng dụng bằng cách gỡ cài đặt Ứng dụng. Bạn có thể sử dụng các quy trình gỡ cài đặt tiêu chuẩn vì có thể có sẵn như một phần của thiết bị di động của bạn hoặc thông qua mạng hoặc mạng ứng dụng di động. Bạn cũng có thể yêu cầu chọn không tham gia qua email, tại Support@esct.vn

 

Chính sách lưu giữ dữ liệu, quản lý thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu Người dùng được cung cấp miễn là bạn sử dụng Ứng dụng và trong một thời gian hợp lý sau đó. Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin Tự động thu thập trong tối đa 24 tháng và sau đó có thể lưu trữ tổng hợp. Nếu bạn muốn chúng tôi xóa Dữ liệu do người dùng cung cấp mà bạn đã cung cấp qua Ứng dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Support@esct.vn, và chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian hợp lý. Xin lưu ý rằng một số hoặc tất cả Dữ liệu do người dùng cung cấp có thể được yêu cầu để Ứng dụng hoạt động bình thường.

 

Bảo vệ

Chúng tôi lo ngại về việc bảo vệ tính bí mật của thông tin của bạn. Chúng tôi cung cấp các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục để bảo vệ thông tin mà chúng tôi xử lý và bảo trì. Ví dụ: chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào thông tin này cho nhân viên và nhà thầu được ủy quyền cần biết thông tin đó để hoạt động, phát triển hoặc cải thiện Ứng dụng của chúng tôi. Xin lưu ý rằng, mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp bảo mật hợp lý cho thông tin chúng tôi xử lý và bảo trì, không có hệ thống bảo mật nào có thể ngăn chặn tất cả các vi phạm an ninh tiềm ẩn.

 

Thay đổi

Chính sách bảo mật này có thể được cập nhật theo thời gian vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách bảo mật của chúng tôi bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới tại đây và thông báo cho bạn qua email hoặc tin nhắn văn bản. Bạn nên tham khảo Chính sách bảo mật này thường xuyên cho bất kỳ thay đổi nào, vì việc sử dụng liên tục được coi là phê duyệt tất cả các thay đổi.

 

Sự cho phép của bạn

Bằng cách sử dụng Ứng dụng, bạn đồng ý cho chúng tôi xử lý thông tin của bạn như được quy định trong Chính sách bảo mật này ngay bây giờ và được chúng tôi sửa đổi. "Xử lý" có nghĩa là sử dụng cookie trên máy tính / thiết bị cầm tay hoặc sử dụng hoặc chạm vào thông tin theo bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn, thu thập, lưu trữ, xóa, sử dụng, kết hợp và tiết lộ thông tin. Ở Việt Nam, nếu bạn cư trú bên ngoài Việt Nam, thông tin của bạn sẽ được chuyển giao, xử lý và lưu trữ theo tiêu chuẩn bảo mật của Việt Nam.

 

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quyền riêng tư trong khi sử dụng Ứng dụng EKYC hoặc có câu hỏi về thực tiễn của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại Support@esct.vn