AN PHÁT NÂNG TẦM QUẢN LÝ NHÂN SỰ VỚI GIẢI PHÁP HRM CỦA ESC

03/12/2020

     Tập đoàn An Phát Holdings đã và đang rất tích cực triển khai, ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) trong hầu hết các công tác cán bộ nhằm nâng cao hiệu quả, tính chính xác và giảm chi phí cho công tác nhân sự. Sau quá trình đánh giá và lựa chọn, cuối cùng An Phát Holdings đã quyết định lựa chọn ESC là đơn vị triển khai Hệ thống Quản trị tổng thể Nguồn nhân lực - HRM. Điều này giúp ta thấy rõ hơn việc ứng dụng CNTT vào Quản lý nhân sự (QLNS) cũng như các giá trị mà các hệ thống CNTT mang lại cho công tác nhân sự trong toàn hệ thống.

 

     An Phát Holdings là tập đoàn nhựa kỹ thuật cao, thân thiện môi trường hàng đầu Đông Nam Á, với hệ sinh thái doanh nghiệp khép kín, bền vững, có nhiều đóng góp lớn trong việc xây dựng, phát triển kinh tế của đất nước. Trong kế hoạch phát triển, An Phát Holdings dự tính đến năm 2025 sẽ tăng lên doanh thu của mình lên 1 tỷ Đô la Mỹ và tiếp tục mở rộng các đơn vị thành viên với đội ngũ nhân sự khoảng từ 7.000 đến 10.000 người. Để đạt được những mục tiêu đó, An Phát Holdings cũng phải đối  mặt với các vấn đề trong việc quản lý nhân sự, đặc biệt là việc chấm công, tính lương, việc quản lý một cơ sở dữ liệu nhân sự khổng lồ sẽ trở thành gánh nặng nếu không có một hệ thống hoàn chỉnh, đồng bộ, nhanh chóng trợ giúp cho việc quản lý này. Vì vậy, việc ứng dụng CNTT vào Quản lý nhân sự (QLNS) cũng như các giá trị mà các hệ thống CNTT mang lại cho công tác nhân sự trong toàn hệ thống là rất phù hợp với tính chất đặc thù của An Phát, đó là: Doanh nghiệp có quy mô tổ chức lớn, quy mô nhân sự lớn, phân tán tại nhiều nơi, Bài toán nhân sự, công – lương phức tạp đòi hỏi hệ thống phải hết sức linh động phù hợp với những sự thay đổi và phát triển trong tương lai,…

 

 

 

     Bên cạnh đó, An Phát đang tích cực triển khai Dự án “Quản trị tổng thể Nguồn nhân lực” nhằm nhanh chóng hiện thực hóa Tầm nhìn trở thành tập đoàn đa ngành, đa lĩnh vực và có độ phủ sóng rộng khắp. Với xu hướng tập trung hóa cao độ công tác quản lý cán bộ, An Phát sẽ triển khai những chính sách nhân sự linh hoạt, đa dạng, phù hợp với luật pháp, văn hóa địa phương. Các thay đổi đó cũng đặt ra nhiều thách thức lớn cho hệ thống CNTT phục vụ công tác nhân sự như:

 

 

 

 

(1) Hệ thống cần phản ánh đầy đủ và chính xác các hoạt động nhân sự đang tăng nhanh và vô cùng đa dạng: Bộ phận nhân sự các cấp của An Phát ban hành tới hàng trăm quyết định liên quan đến công tác cán bộ mỗi ngày. Mỗi đơn vị đều phải tuân thủ chính sách chung nhưng cũng có những yêu cầu đặc thù về quản lý cán bộ và tính toán lương thưởng. Tất cả đều cần được lưu trữ đầy đủ, có quá trình lịch sử trong hồ sơ mỗi cán bộ, quản lý thông tin một cách có cấu trúc, có liên kết và khoa học trên các chương trình nhân sự.

 

 

(2) Thúc đẩy kết nối chặt chẽ giữa công tác QLNS với chiến lược kinh doanh: Các chức năng quản trị nguồn nhân lực hiện nay thực chất tập trung vào các hoạt động mang tính chất hành chính, sự vụ truyền thống sẽ chuyển dần sang vai trò đối tác chiến lược, trung tâm tư vấn và động lực phát triển của doanh nghiệp. Các công tác quản trị nguồn nhân lực như tuyển dụng, đào tạo, đánh giá cán bộ, quy hoạch và sắp xếp lao động cần gắn kết chặt chẽ với các hoạt động kinh doanh và tích hợp thành một quy trình toàn diện, thống nhất. Điều này đòi hỏi có những hệ thống CNTT có thể giúp quá trình tích hợp này trở lên dễ dàng hơn với nguồn thông tin đầy đủ, tin cậy và xử lý phân tích dữ liệu tự động.

 

 

 

 

     An Phát quyết tâm thực hiện tốt quản lý nguồn nhân lực, tạo ra một hệ thống cơ sở dữ liệu mạng lưới và thông tin cán bộ hợp nhất, đầy đủ, chính xác. Hệ thống sẽ không chỉ giúp tạo ra sự kết nối chặt chẽ, hiệu quả giữa các công tác nhân sự mà còn cung cấp nguồn dữ liệu hợp nhất về cơ cấu tổ chức và thông tin nhân sự cho các phần mềm khác, giúp góp phần chuẩn hóa thông tin đầu vào cho các báo cáo quản lý tích hợp trong các hệ thống CNTT.

 

 

     Với năng lực của mình, ESC đã triển khai hệ thống phần mềm quản lý nhân sự với các tính năng phù hợp với yêu cầu của An Phát. ESC tin tưởng sẽ luôn được khách hàng đánh giá là sự lựa chọn phù hợp nhất bởi giải pháp toàn diện và sự chuyên nghiệp trong quá trình cung cấp sản phẩm/dịch vụ.

 

     Việc triển khai thành công dự án được kỳ vọng sẽ góp phần vào sự phát triển chung của cả An Phát và ESC trong tương lai.